Đăng ký các khóa học của cô Thu Giang

  • Tiếng anh tiểu học
  • Tiếng anh THCS
  • Luyện thi Ielts, Toeic

Về cô Thu Giang

   Sứ mệnh của cô Thu Giang là giúp đỡ học sinh trong độ tuổi từ 5 tới 15 tuổi có thể vượt qua nỗi sợ học Ngữ pháp Tiếng Anh bằng phương pháp tư duy cuộc sống ứng dụng vào việc học tập. Từ đó nắm bắt và sử dụng được tiếng Anh hiệu quả không chỉ trên trường học mà còn trong cuộc sống. 

Đối tác