HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

Giới thiệu

3A – Phương pháp giảng dạy đặc biệt tại Homey Academy

Trong thực tế, phương pháp giảng dạy truyền thống không còn mang lại những hiệu quả được như mong đợi. Qua sự trải nghiệm nhiều năm trong môi trường cả trong nước và quốc tế, xuất phát từ câu chuyện học của cá nhân, cô Thu Giang – Người sáng lập ra Homey đã tổng hợp, phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm cuối cùng sáng tạo ra phương pháp 3A

Xem thêm >>

Cô Giang

Cô Thu Giang – Đam mê và tình yêu đối với con trẻ Cô Thu Giang dường như đã trở thành một cái tên quen thuộc

Xem thêm >>

Văn hoá HOMEY

Văn hoá HOMEY Homey Academy luôn coi trọng giá trị đạo đức chuẩn mực, chính quy trong mọi hoạt động, tổ chức. Quyết liệt: Quyết

Xem thêm >>

Homey Academy

Homey Academy Trong quá trình học tập và làm việc ở môi trường trong và ngoài Việt Nam, không chỉ cô Trần Thu Giang mà

Xem thêm >>
đăng ký nhận TÀI LIỆU
miễn phí