HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

Các khoá học tiếng Anh cho học sinh tiểu học (Tiếng Anh lớp 2,3,4,5). Cam kết điểm số nếu học đủ số buổi và làm đủ bài tập.

Các khoá học tiếng Anh cho học sinh THCS (Tiếng Anh lớp 6,7,8,9). Cam kết điểm số nếu học đủ số buổi và làm đủ bài tập.

Các khoá học tiếng Anh ôn luyện cho học sinh thi vào các trường chuyên, trường top đầu trên cả nước.

Các khoá học tiếng Anh ôn luyện cho học sinh thi vào các trường CLC, trường top 2 trên cả nước.

Các khoá học tiếng Anh chuyên về Writing và Speaking cho học sinh tiểu học, THCS.

Khóa học tập trung vào rèn luyện kỹ năng viết để thi vào các trường chuyên, trường top đầu trên cả nước.