HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

LUYỆN VIẾT TIẾNG ANH ĐỂ THI CHUYÊN

Khóa học luyện viết tiếng Anh để thi vào các trường chuyên, trường top 1 trên cả nước. Luyện viết nâng cao, chuyên sâu.

Tiếng Anh Speaking

Các khoá học tiếng Anh tiểu học, tiếng Anh THCS, luyện thi vào trường chuyên, CLC, Cam kết đầu ra

Toán lớp 3

Các khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, cho học sinh dự định đi du học. Cam kết nghe nói được sau 3 tháng