HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

TIẾNG ANH THCS

Với các bạn học sinh lớp 6, đây là thời điểm quan trọng khi con thay đổi môi trường, cách học và kiến thức từ cấp 1…

Với các bạn học sinh lớp 7, sau 1 năm lớp 6 với nhiều thay đổi về phương pháp học, thầy cô, bạn bè thì giai đoạn lớp 7 lại…

Với các con học sinh lớp 8, đây là thời điểm quan trọng để tạo tiền đề và bước nhảy vọt cho giai đoạn tăng tốc lớp 9…

Tiếng Anh lớp 9 là chương trình trọng tâm ở cấp học trung học cơ sở. Lớp 9 còn là giai đoạn chuyển tiếp giữa các cấp….

Tiếng Anh lớp 2

Khóa học tiếng Anh cho học sinh lớp 2

Tiếng Anh lớp 3

Khóa học tiếng Anh cho học sinh lớp 3