HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

TIẾNG ANH THI VÀO CHUYÊN

Khóa học luyện thi vào lớp 6 trường chuyên, trường top 1 trên cả nước: Chuyên Amsterdam, chuyên Ngoại Ngữ,…

Khóa học luyện thi vào lớp 10 trường chuyên, trường top 1 trên cả nước: Chuyên Amsterdam, chuyên Ngoại Ngữ,…

Listening

Các khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, cho học sinh dự định đi du học. Cam kết nghe nói được sau 3 tháng

Writing

Các khoá học luyện thi IELTS (Reading, Speaking, Listening, Writing) theo chuẩn quốc tế, cam kết đầu ra

Chinh phục IELTS 7.0

Các khoá học tiếng Anh tiểu học, tiếng Anh THCS, luyện thi vào trường chuyên, CLC, Cam kết đầu ra

Listening

Các khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, cho học sinh dự định đi du học. Cam kết nghe nói được sau 3 tháng