HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Khóa học tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1, giúp bé làm quen với tiếng Anh: Màu sắc, đồ vật, chào hỏi, giới thiệu,…

Khóa học tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2, giúp các con mở rộng vốn từ vựng, sử dụng thành thạo các cấu trúc câu.

Khóa học tiếng Anh dành cho học sinh lớp 3, giúp các con có nền tảng ngữ pháp cơ bản, luyện 4 kỹ năng Nghe -…

Lớp 4 là thời điểm vàng để các con xây dựng nền tảng ngữ pháp theo hệ thống tổng hợp, tạo bước đệm để định hướng…

Kiến thức tiếng Anh lớp 5 được coi là phần kiến thức quan trọng nhất đối với nền tảng tiếng Anh tiểu học. Chính sự…

Luyện thi cấp tốc

Khóa học luyện thi cấp tốc, bổ sung kiến thức cho các con trước khi bước vào những kỳ thi quan trọng.