HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

TIẾNG ANH WRITING - SPEAKING

Khóa học tiếng Anh Writing cho học sinh, rèn luyện kỹ năng viết từ cơ bản đến nâng cao, viết luận học thuật.

Khóa học tiếng Anh Speaking cho học sinh, giúp các em rèn luyện kỹ năng nói, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Toán lớp 3

Các khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, cho học sinh dự định đi du học. Cam kết nghe nói được sau 3 tháng