HOMEY ACADEMY

Tiếng Anh Cô Giang

Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh tiểu học: học ngữ pháp, học từ vựng, học nghe, học nói, giải BT trong SGK và SBT,…

Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh THCS: học ngữ pháp, từ vựng, học nghe, viết, thuyết trình, giải BT trong SGK và SBT,…

Chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện thi vào các trường chuyên: cấu trúc đề thi, dạng bài tập thường gặp, kinh nghiệm phòng thi,…

Thi vào CLC

Chia sẻ kinh nghiệm ôn luyện thi vào các trường CLC: cấu trúc đề thi, dạng bài tập thường gặp, kinh nghiệm phòng thi,…

Writing - Speaking

Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh writing và speaking: Viết theo chủ đề, nói theo chủ đề, viết luận, thuyết trình trên lớp,…

Tiếng Anh giao tiếp

Các khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, cho học sinh dự định đi du học. Cam kết nghe nói được sau 3 tháng